گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی شیمی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : وحید نام خانوادگی : مددی اورگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مدلسازي رياضي فرآيندها - مهندسي سامانه‌هاي انرژي - انرژي‌هاي تجديد‌پذير - آناليز انرژي و اکسرژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خلیج فارس بوشهر سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : حل معادلات مربوط به برج جذب و دفع PSA با استفاده از روش Orthogonal Collocation
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : طراحی، ساخت و مدل‌سازی ریاضی یک دستگاه آب‌گرمکن خورشیدی در شهر اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت یک دستگاه جمع کننده خورشیدی متمرکز کننده به منظور استفاده در احیاء مواد جاذب جامد در یک سامانه تهویه مطبوع
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره) بروجن سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :