اطهر تجلی اردکانی
Department : Persian Language and Literature
College : Literature and Humanities Science
Field : Ph.D - Persian Language and Literature
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Athar Last Name : TajaliArdakani
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Taught Courses
Course Name : سبك شناسي 1 نظم
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 1 (پيشگامان نظم فارسي)
Course Location : Course Date :
Course Name : بلاغت 2 (بديع و بيان)
Course Location : Course Date :
Course Name : تاريخ ادبيات 1( پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان)
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 2 قسمت سوم (قصايد ناصر خسرو)
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 4 سنايي وناصر خسرو
Course Location : Course Date :
Course Name : نظم 2 قسمت اول: شاهنامه 1
Course Location : Course Date :
Course Name : نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفنديار
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نثر 3-متون ادبي -تعليمي با تاكيد بر گلستان سعدي
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 5 قسمت دوم اشعار حافظ
Course Location : Course Date :