گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی شیمی

بيوگرافي

نام : عبدالرسول نام خانوادگی : پوران فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : r.pouranfard@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : نانوذرات و نانوسيالات،نفت و گاز،ترموديناميک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : گردکردن کریستالهای پرکلرات آمونیم به روش سرمایش متناوب
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : طراحی،ساخت و مطالعه آزمایشگاهی دستگاه تزریق تناوبی آب و گاز در مخازن هیدروکربوری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی کاهش درگ در خطوط لوله افقی توسط نانوسیالات