گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ابوذر نام خانوادگی : سعادتیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.saadatian@yu.ac.ir
ایمیل : aboozar.saadat67@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : آسيب شناسي ورزشي- تمرينات اصلاحي- توانبخشي ورزشي-شنا-
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم ورزشی(رفتار حرکتی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سمنان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مقایسه نسبت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه هندبالیست های نخبه آسیب دیده و سالم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی( امدادگر ورزشی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدباهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : اثر دو نوع تمرین زنجیره حرکتی باز و مقاومت تعلیق کل بدن بر دامنه حرکتی عملکردی، نسبت قدرت چرخش داخلی به خارجی،گشتاور عملکردی و حس عمقی مفصل شانه در ورزشکاران با الگوی پرتاب بالای سر دارای سندرم گیرافت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تربيت بدني 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ورزش 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ورزش 1 (واليبال)
محل دوره : تاریخ دوره :