ابوذر سعادتیان
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : سعادتیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آسيب شناسي ورزشي- تمرينات اصلاحي- توانبخشي ورزشي-شنا-
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم ورزشی(رفتار حرکتی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سمنان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی( امدادگر ورزشی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدباهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه :