امیر بهشاد
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : صنعت و معدن چرام
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : بهشاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :