علی محمد روستا
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی محمد نام خانوادگی : روستا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :