گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران- سازه

بيوگرافي

نام : علی محمد نام خانوادگی : روستا
تاریخ تولد :
محل تولد : ياسوج
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arousta@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : بررسي آزمايشگاهي سازه ها، کنترل و بهسازي لرزه اي سازه ها در برابر زلزله، ديناميک سازه ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه علامه طباطبایی گچساران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سمنان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : تحلیل سازه های تنش مسطح، کرنش مسطح و متقارن محوری از طریق کمینه کردن انرژی پتانسیل کل
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی عددی و آزمایشگاهی قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم کنترل دوسطحی ترکیب زانویی و پیوند قائم
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استاتیک - مقاومت مصالح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول مهندسی زلزله و باد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحلیل سازه I و II
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی سازه های بتنی I وII
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی سازه های فولادی I وII
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقررات ملی ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهای اجرای ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دینامیک سازه ها( ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمینار و روش تحقیق (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بهسازی لرزه ای سازه های موجود (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :