مختار خواجوی
Department : Animal Science
College : Agriculture
Field : Ph.D - Animal Science
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Mokhtar Last Name : Khajavi
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Taught Courses
Course Name : پرورش گاو شيري
Course Location : Course Date :
Course Name : تغذيه دام 3 جيره نويسي
Course Location : Course Date :
Course Name : دامپروري (1)
Course Location : Course Date :
Course Name : بيوشيمي عمومي
Course Location : Course Date :
Course Name : مديريت واحدهاي دامپروري
Course Location : Course Date :
Course Name : بيوشيمي گياهي
Course Location : Course Date :
Course Name : طرح آزمايشهاي كشاورزي 1
Course Location : Course Date :
Course Name : جيره نويسي دام
Course Location : Course Date :
Course Name : بيوشيمي تكميلي
Course Location : Course Date :
Course Name : تغذيه دام تكميلي
Course Location : Course Date :
Course Name : ويتامينها ومواد معدني
Course Location : Course Date :
Course Name : دامپروري عمومي
Course Location : Course Date :
Course Name : عمليات كشاورزي
Course Location : Course Date :
Course Name : تغذيه نشخوار كنندگان
Course Location : Course Date :
Course Name : تغذيه گاوشيري
Course Location : Course Date :
Course Name : بيوشيمي حيواني پيشرفته
Course Location : Course Date :
Course Name : روشهاي توليد و فرآوري خوراك دام
Course Location : Course Date :