گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق- قدرت

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مصیب نام خانوادگی : برناپور
تاریخ تولد : 1367/01/01
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mbornapour@yu.ac.ir
ایمیل : mbornapour1988@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بهره برداري و برنامه ريزي بهينه از سيستم هاي قدرت؛ بهينه سازي در شبکه هاي توزيع؛ توليدات پراکنده (سلول هاي سوختي، توربين هاي بادي و...)؛ توليد همزمان برق و حرارت؛ قابليت اعتماد سيستم هاي قدرت؛ بازار برق؛ ريزشبکه؛ روش هاي بهينه سازي در سيستم هاي قدرت و شبکه هاي توزيع؛ الگوريتم هاي تکاملي؛ روش هاي عدم قطعيت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی هماهنگ واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با واحدهای بادی و فتوولتائیک در ریزشبکه
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شیراز سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : جایابی و تعیین اندازه سلول های سوختی با تولید همزمان برق و حرارت در شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت پیش بینی بار
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدرجایی تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : پیشرفت ها و کاربردهای موتورهای بدون جاروبک DC
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه مباني مهندسي برق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه نويسي كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهاي الكتريكي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهاي الكتريكي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ماشينهاي الكتريكي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه برق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 2
محل دوره : تاریخ دوره :