محمد پروین نیا
گروه آموزشی :
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : پروین نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عالي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبهاي زيرزميني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي محيط زيست
محل دوره : تاریخ دوره :