گروه آموزشی :
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : پروین نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : طراحي و اجراي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب طراحي فيلترهاي PRB مدلهاي تحليلي انتقال آلودگي در خاک و آب
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : عمران آب و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی لایه های نفوذپذیر فعال در تصفیه سیلاب شهری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عمران آب و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : ساخت فیلتر مناسب جهت تصفیه آبهای غیر متعارف
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عمران- عمران
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : - سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: HSEQ
ارائه دهنده : وزارت نفت
محل دوره : منطقه ویژه پارس جنوبی طول دوره : 100 ساعت
عنوان دوره: OHSAS18001
ارائه دهنده : ,وزارت نفت
محل دوره : منطقه ویژه پارس جنوبی طول دوره : 40 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عالي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبهاي زيرزميني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي محيط زيست
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عالي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبهاي زيرزميني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : OHSAS18001
محل دوره : دانشگاه شیراز تاریخ دوره : 1389
عنوان دوره : HSEQ
محل دوره : وزارت نفت تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : اقتصاد مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري 1وعمليات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديناميك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبرساني و بهداشت روستا و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول تصفيه آب و پساب هاي صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مهندسي(عمران)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ايمني و بهداشت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هيدرولوژي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني اكولوژي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آلودگي هواوروش هاي كنترل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آب هاي زيرزميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي وميكروبيولوژي آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل سيستم هاي منابع آب 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل كيفيت منابع آب( ارشد آب)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد پروژه هاي منابع آب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار و روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آب هاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل خطر، عدم قطعيت و اعتماد پذيري
محل دوره : تاریخ دوره :