گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : رضائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alirza1382@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تاريخ ميانه ايران با تاکيد بر عصر سلجوقي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار حکومتی عصر سلجوقی وخوارزمشاهی بر مبنای منشات ورسائل تاریخی