رضا نقی ها نجف آبادی
گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - میكروبیولوژی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : نقی ها نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ميكروبيولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بهداشت دام و طيور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيماريهاي دام و طيور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فراوري توليدات دام و طيور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تشريح و فيزيولوژي دام
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ويروس شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي وميكروبيولوژي آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ميكروبويولژي خاك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني ايمني شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :