گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق - مخابرات
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : صادق نام خانوادگی : فدایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.fadaei@yu.ac.ir
ایمیل : sadeghfadaei@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پردازش ديجيتال سيگنال - پردازش تصوير - بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : ارائه ویژگی های جدید در حوزه رنگ و بافت به منظور بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : جداسازي سيگنال هاي صحبت در حوزه زمان-فرکانس به روش کور
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ و کنترل دماي چند اتاق با ارتباط سريال RS485