گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : مدبراصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Modabber@yu.ac.ir
ایمیل : Modabber255@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيک ماده چگال
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فیزیک پایه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک پایه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک پایه 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک جدید1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک حرارت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد ۱
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : موضوعات ویژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك سيالات ۱
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :