علی مدبراصل
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : صنعت و معدن چرام
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : مدبراصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :