گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : کورش نام خانوادگی : گودرزی
تاریخ تولد : 1357/06/30
محل تولد : فارس-ممسني
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kgoudarzi1357@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ديناميک سيالات- انتقال حرارت- بازيافت انرژي حرارتي- انرژي خورشيدي- ديناميک سيالات محاسباتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات
دانشگاه محل تحصیل : خلیج فارس بوشهر سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : بررسی آیرودینامیک خودرو برروی میزان مصرف سوخت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی جریان در داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مطالعه تحلیلی و تجربی انتقال حرارت تماسی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارآفرینی و فناوریهای نوین
ارائه دهنده : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: آشنایی با مقررات ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی
ارائه دهنده : مدیر سنجش و نظارت دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: آشنایی با روش عددی SPH
ارائه دهنده : دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: آشنایی با عملکرد پمپ های گریز از مرکز و استانداردهای مربوطه
ارائه دهنده : انجمن مهندسان مکانیک ایران
محل دوره : تهران طول دوره : 2 روز
عنوان دوره: آشنایی با شرکت های دانش بنیان
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی
ارائه دهنده : معاون آموزشی دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : ا روز
عنوان دوره: روش و مدیریت تحقیق
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: مدیریت زمان
ارائه دهنده : معاون امور اساتید و دروس معارف اسلامی
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم
ارائه دهنده : دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: اخلاق علمی و حرفه ای
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار فلوئنت
محل دوره : دانشگاه علم و صنعت تاریخ دوره : 1385
عنوان دوره : مدرس میزگرد صنایع و خدمات و کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : مدیریت انرژی در صنایع
محل دوره : اداره استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد تاریخ دوره : 1392