گروه آموزشی : علوم سیاسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روابط بین الملل
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : باقری دولت آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سياست خارجي ايران، مسائل امنيتي، خاورميانه و قدرت هاي بزرگ
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بازدارندگی و گسترش سلاح های هسته ای در کشورهای درحال توسعه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : تشدید فشار آمریکا و گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: صلح و امنیت بین المللی
ارائه دهنده : اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: روش تدریس بر اساس شیوه های نوین
ارائه دهنده : دکتر نوشادی
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 2 روز