گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : فریبا نام خانوادگی : قادری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fghaderi2003@yahoo.com- f.ghaderi@mail.yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : بيماري شناسي مولکولي- ژنتيک جمعيت - فيلوژني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Parastagonospora nodorum عامل سوختگی خوشه گندم در ایران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیرار سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : نقش گونه‌هاي Phytophthora در زوال درختان گردو در استان های فارس، كرمان و كهگيلويه و بويراحمد و واكنش ارقام مختلف گردو به گونه‌هاي Phytophthora.
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :

Research Interest

Molecular Plant Pathology-  Population Genetics-  Phylogeny


Education

BSc (Plant Protection): Department of Plant Protection, Shiraz University, Shiraz, Iran, 1997 - 2001.

MSc(Plant Pathology): Department of Plant Pathology, Shiraz University, Shiraz, Iran , 2001 - 2003. Title of PhD Dissertation: The Role of Phytophthora Species in Walnut Decline in Kerman, Kohgilueh -and- Boyrahmad and Fars Provinces and Reaction of Different Rootstocks to Phytophthora Species. (Supervisor: Prof. Z. Banihashemi)


PhD (Mycology): Department of Plant Protection, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2013 – 2017. Title of PhD Dissertation: Genetic Structure of Parastagonospora nodorum Populations, the Causal Agent of Wheat Glume Blotch in Iran (Supervisor: Prof. B. Sharifnabi)


Guest researcher: Plant Pathology, Institute of Integrative Biology (IBZ)ETH-Zurich, LFW,Universitatstrasse 2, 8092 Zurich, Switzerland, in September 2016 for a period of 6-9 months (Scholarship of Ministry of Science, Research and Technology in PhD).


Professional Experiences

Assistant Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Yasouj University: September 2016 up to present

Instructor of  Plant Pathology, Department of Plant Protection Yasouj University: September 2008 till 2013


Courses Taught
Molecular Plant Pathology                      
Important disease of fruit plants                       
Important disease ornamental and vegetable plants           
Plant Pathology                               
Mycology                                 
Bioecology of Soil-borne Plant Pathogens