راضیه حیاتی
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی مواد و متالورژی

بيوگرافي

نام : راضیه نام خانوادگی : حیاتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : raziyehayati@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سراميک، الکتروسراميک، پيزوالکتريک، بايو-پيزو سراميک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : پژوهشگاه مواد و انرژی سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : اصلاح ترکیب پیزوسرامیک¬ بدون سرب Ba1-xCax)(ZryTi1-y)O3) به منظور تسهیل فرایند زینتر و بهبود خواص الکتریکی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مواد-الکتروسرامیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بهبود خواص پیزوسرامیک های نایوبات پتاسیم-سدیم به کمک افزودن نانو ذرات اکسید روی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مواد-متالوژی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : سنتز سیلیس نانو کریستالی از سبوس برنج
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فرصت مطالعاتی دوره دکتری
ارائه دهنده : Technische Universität Darmstadt
محل دوره : آلمان طول دوره : 8 ماه (2016-2015)
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شكل دادن فلزات (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بلور شناسي و آز مايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كانه آرايي و تغليظ مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواص مكانيكي مواد (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه كاته آرايي و تغليظ مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواص مكانيكي مواد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تئوري نابجايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول شكل دهي مواد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
تا جهان بود از سر آدم فـراز// کـس نبود از راه دانش بي‌نياز// مردمان ِ بخرد، اندر هرزمان//راه دانش را به‌هرگونه زبان// گـرد کردند و گرامـي داشتنـد// تا به‌سنــگ‌اندر همي‌بنگاشتند// دانش اندر دل چراغ روشن است// وزهمه بد برتن تو جوشن است