گروه آموزشی : علوم اجتماعی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سیروس نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : بررسی گرایش به موسیقی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیتی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : اثرات اجتماعی بازی های ویدیویی کامپیوتری بر نوجوانان شهر اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بی تفاوتی اجتماعی در جامعه شهری ایران و عوامل اجتماعی روانی موثر بر آن