گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سید محمد نام خانوادگی : زمانی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m_zamani@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ورق و پوسته، الاستوپلاستيک، ترموالاستوپلاستيک، FGM، خزش، شکست، نانو
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :