گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : خوشرو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت انرژي در کشاورزي، فناوري پس از برداشت، مدلسازي زراعي، بهينه سازي چند هدفه، هوش مصنوعي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ماشينهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيزاسيون كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد كامپيوتر در كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارآفريني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي(علوم دام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : استاتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ماشين هاي كشاورزي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عمومي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوفيزيك محيطي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مساحي و نقشه برداري
محل دوره : تاریخ دوره :