دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك

بيوگرافي

نام : سیدپدرام نام خانوادگی : پورنادری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sp.pournaderi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : جريان هاي دوفازي، جريان و انتقال حرارت نانوسيال، سيالات غيرنيوتني، ديناميک سيالات محاسباتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سمنان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بهینه سازی آیرودینامیکی مقطع بال هواپیما با استفاده از روش معادلات الحاقی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی برخورد قطره به سطح داغ در رژیم لیدن فراست
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محاسبات عددی پیشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : لایه مرزی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترمودینامیک 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مکانیک سیالات 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مکانیک سیالات 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال حرارت 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال حرارت 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توربوماشین ها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ریاضی مهندسی
محل دوره : تاریخ دوره :