گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : حبیبی زاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي توليدمثل در گوسفند و بز
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تاثیر رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای و هورمون درمانی بر عملکرد تولید مثلی، غلظت متابولیت‌ها و هورمون‌های سرم در میش‌های نایینی طی فصل تولید مثل
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مطالعات هیستولوژیک، دینامیک فولیکولی تخمدان و ارتباط آن با اندازه و عملکرد جسم زرد بدنبال تخمک گذاری منفرد و مضاعف طی سیکل فحلی در گوسفندان نژاد سنجابی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه زابل سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :