گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان شناسی همگانی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رضا نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد : شيراز
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rezarezaei93@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تجزيه و تحليل کلام و کاربرد شناسي زبان - نحو- نشانه -معناشناسي -زبان شناسي شناختي - زبان شناسي پيکره اي - روايت شناسي - -زبان شناسي کاربردي- نقد ادبي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: راهبردها و روش های تدریس زبان های خارجه و مسائل نوین زبان شناسی
ارائه دهنده : دانشگاه هایدلبرگ
محل دوره : آلمان طول دوره :
عنوان دوره: راهبردها و روش های تدریس زبان های خارجه و مسائل نوین زبان شناسی
ارائه دهنده : دانشگاه متز
محل دوره : فرانسه طول دوره :
عنوان دوره: نشانه شناسی -تحلیل گفتمان و فرهنگ
ارائه دهنده : دانشگاه متز
محل دوره : فرانسه طول دوره :
عنوان دوره: نشانه شناسی - تحلیل گفتمان و میراث فرهنگی
ارائه دهنده : دانشگاه صوفیا
محل دوره : بلغارستان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : فنون يادگيري آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان ويژه ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات زبانشناسي (2) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه هاي روانشناسي زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور و نگارش (1) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق در زبانشناسي (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكاتب زبانشناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبانشناسي پيكره اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان شناسی کاربردی
محل دوره : تاریخ دوره :