گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : معمار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : meamar@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : توليد مثل حيوانات مزرعه اي، انجماد اسپرم، بلوغ جنسي طيور، اسپرم سازي و تغييرات بافت شناسي بيضه طيور در اثر تيمارها آزمايشي و تغيير سن. تاثير گياهان دارويي بر توليدمثل و کيفيت گوشت حيوانات مزرعه اي، رفتارشناسي حيوانات اهلي، مطالعات هورمون شناسي و بافت شناسي، هورمون درماني با GnRH و hCG براي بهبود عملکرد توليد مثلي بز و ميش.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم دامی-فیزیولوژی دام
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : پراکنش فصلی ویژگی های منی خروس های بومی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم دامی- فیزیولوژی دام
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثر ملاتونین بر کیفیت منی در شرایط برون تنی و باروری خروس های بومی.
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم دامی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : 1380 تا کنون
عنوان دوره : پرورش جوجه هاي گوشتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي جانوري 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي تكميلي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي جانوري 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي جانوري 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي توليد مثل پرندگان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فناوري توليد مثلي در طيور
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رفتارشناسي و تنش در حيوانات مزرعه اي
محل دوره : تاریخ دوره :