گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم تربیتی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدرضا نام خانوادگی : فیروزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : بررسی محتوی، شدت، شیوع ترس دربین گروهی از نوجوانان دانش آموز در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی جدید) سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : زیرساخت های تربیتی جامعه مدنی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: .
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :