قاسم سالاری
Department : Persian Language and Literature
College : Literature and Humanities Science
Field : Ph.D - Persian Language and Literature
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Ghasem Last Name : Salari
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Taught Courses
Course Name : متون نظم 2 قسمت دوم :شاهنامه (رستم و اسفنديار)
Course Location : Course Date :
Course Name : بلاغت 1
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 1 (پيشگامان نظم فارسي)
Course Location : Course Date :
Course Name : نظم 2 قسمت اول: شاهنامه 1
Course Location : Course Date :
Course Name : تاريخ ادبيات 1( پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان)
Course Location : Course Date :
Course Name : نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفنديار
Course Location : Course Date :
Course Name : تاريخ ادبيات 2 (از آغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول)
Course Location : Course Date :
Course Name : تاريخ ادبيات 3(از دوره مغول تا دوره صفويه)
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نظم 5 قسمت دوم اشعار حافظ
Course Location : Course Date :
Course Name : متون نثر 3-متون ادبي -تعليمي با تاكيد بر گلستان سعدي
Course Location : Course Date :