گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : علی نام خانوادگی : طاهری فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : General topology and ring of continuous functions
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : توپولوژی
دانشگاه محل تحصیل : چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Relative z-ideals in C(X)
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : جبر خطي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عمومي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژي جبري مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر پيشرفته (ارشد جبر)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حلقه توابع پيوسته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر توابع 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر توابع 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژي پيشرفته (دكتري)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژي عمومي (جبراني ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :