شمس الدین هاشمی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شمس الدین نام خانوادگی : هاشمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استاتيك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازه هاي فولادي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديناميك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازه هاي فولادي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متره و برآورد و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تئوري الا ستيسيته و پلا ستيسيته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول مهندسي زلزله و باد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقررات ملي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديناميك سازه ها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايداري سازه ها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازه هاي بتن آرمه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازه هاي بتن آرمه 2
محل دوره : تاریخ دوره :