سیدفردین تقی زاده
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سیدفردین نام خانوادگی : تقی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 3
محل دوره : تاریخ دوره :