گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : قانع جهرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : - سم¬شناسي: زيست¬سنجي با سموم شيميايي و بوتانيک (اسانس¬ها و عصاره¬ها)، بررسي اثرات زيست¬محيطي سموم با آناليز و تعيين بقاياي آن¬ها (توسط دستگاه¬هاي GC-MSو HPLC) در محصولات کشاورزي و محيط¬زيست، ارزيابي اثرات زيرکشندگي سموم روي پارامترهاي توليدمثلي و رشد جمعيت آفات و دشمنان طبيعي آن¬ها (سم¬شناسي دموگرافيک)، بررسي حذف سموم پرمصرف در پساب و محصولات، بررسي امکان فرموله کردن اسانس¬ها و عصاره¬هاي گياهي و مقايسه ي قدرت کشندگي آن¬ها با سموم شيميايي - کنترل آفات انباري: با استفاده از روش¬هاي فيزيکي (فشارهاي پايين هوا، دماهاي پايين و UV-C)، فرمولاسيون¬هاي گياهي با خاصيت دور¬کنندگي-کشندگي و تلفيق اين روش¬ها با يکديگر، کنترل حشرات انباري با اسانس¬هاي گياهي فرموله شده - بررسي امکان کنترل تلفيقي (IPM) آفات گلخانه¬اي¬ با تکيه بر ارقام مقاوم گياه، سموم انتخابي با دوره¬ي کارنس کم و دشمنان طبيعي بومي، کنترل آفات گلخانه¬اي با عصاره¬هاي گياهي فرموله شده
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد جهرم سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : رفتارهای جفت¬گیری در حشرات
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سراسری ارومیه سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تدخینی آکرولین و مقادیر متفاوت خلاء در کنترل حشرات انباری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سراسری ارومیه سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : کنترل پنج گونه حشره¬ی آفت محصولات انباری با سیرینول، قرص سیر، پالیزین و خلاء
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و کاربردهای آن در آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی
ارائه دهنده : معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی ارومیه
محل دوره : جهاد دانشگاهی ارومیه طول دوره : 2 روز
عنوان دوره: مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 2 روز
عنوان دوره: فرآیند ثبت اختراع
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: اخلاق در پژوهش
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: روش¬ها و فنون تدریس 1
ارائه دهنده : دانشگاه یاسوج
محل دوره : دانشگاه یاسوج طول دوره : 2 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آفات انباري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آفات مهم گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حشره شناسي و دفع افات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سم شناسي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكنولوژي مبارزه شيميايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پژوهش در حشره شناسي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ناقلين بيمارگرهاي گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سم شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سم شناسي آفت كشها
محل دوره : تاریخ دوره :
ايميل دانشگاهي: m.ghanejahromi@yu.ac.ir

ايميل: mojtaba_ghane23@yahoo.com

مرتبه علمي: استاديار