ابوالقاسم عوض پور
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك

بيوگرافي

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : عوض پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بلورهاي مايع- الکترومغناطيس و صاعقه- فيزيک مولکولي- نظريه تابعي چگالي- اپتوالکترونيک- شبيه سازي کامپيوتري- نانوفيزيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک ماده چگال
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ابر رساني و كاربرد ان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك مكانيك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك جديد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : موضوعات ويژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك 2الكتريسته ومغناطيس
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك محاسباتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اپتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه كارگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد (فيزك- جامد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك ماده چگال 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك ماده چگال 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث ويژه در رياضي فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :