ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : ابراهیم نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فيزيک حالت جامد نانو فيزيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : کاربرد گام تصادفی و جهت دار در محاسبه انرژی یک اتم اضافه شده به سطح
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حالت جامد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :