گروه آموزشی : معارف
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : - علوم قرآن و حدیث

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ابوالحسن نام خانوادگی : مومن نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amomennejad@chmail.ir
زمینه تحقیقاتی : علوم قرآني - تفسير قرآن - متون حديثي - اخلاق اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تفسیر تطبیقی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و معارف قرآن قم سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : بررسی مباتی جری و تطبیق در تفسیر قرآن
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه قم سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بررسی شواهد شعری در لغت شناسی تفسیر مجمع البیان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : كلام اسلامي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تعليم و تربيت اسلامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تفسير موضوعي قرآ ن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تفسير موضوعي نهج البلاغه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دانش خانواده و جمعيت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تفسير قرآن1( ارشدعلوم قرآن و حديث)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : علوم قرآني 3( ارشدعلوم قرآن و حديث)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تفسيرموضوعي قرآن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم)
محل دوره : تاریخ دوره :