گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

کتاب ها

:: بهره وري و نياز فسفر و کلسيم در حيوانات مزرعه¬اي

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : ترجمان خرد
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن کرمانشاهی - علی گیلانی - خشایار پورنیا - مرتضی کردی -

1