گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : صنعت و معدن چرام
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك

ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

آدرس : soroush@yu.ac.ir, Saheb.soroushfar@gmail.com
تلفن : 074-58360051
ایمیل :
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد