گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

تمرین3
تاریخ : 1397/09/27
فرمت فایل : DOCX
سایز فایل : 60 KB

تمرین2
تاریخ : 1397/09/27
فرمت فایل : DOCX
سایز فایل : 14 KB

تمرین-ژنتیک-برنامه ریزی خطی
تاریخ : 1397/09/27
فرمت فایل : DOCX
سایز فایل : 16 KB

مثال2
تاریخ : 1397/09/26
فرمت فایل : DOCX
سایز فایل : 474 KB

مثال1
تاریخ : 1397/09/26
فرمت فایل : DOCX
سایز فایل : 163 KB

برنامه ریزی خطی
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 74 KB

شرایط بهینه بودن
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 104 KB

مفاهیم کلی بهینه سازی2
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 94 KB

مفاهیم کلی بهینه سازی
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 85 KB

جبر خطی
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 106 KB

معرفی سیستم های منابع آب
تاریخ : 1397/08/21
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 42 KB


1