گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: ارائه راهکارهایی برای تعمیر لوله‌های انتقال آب با استفاده از برچسب لایه کامپوزیتی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1395/12/28
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1395/12/28
شماره مجوز : 17975
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس نیک نژاد -

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
:: طراحی و ساخت یک تیر عرضی برای سپر خودروی سواری با قابلیت جذب انرژی بالا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/11/21
تاریخ خاتمه : 1396/03/08
تاریخ تسویه : 1396/03/08
تاریخ تصویب : 1393/11/21
شماره مجوز : 38712 / ص / 93
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس نیک نژاد -

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور- وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
:: طراحی و ساخت دستگاه تولید مقاطع جدارنازک کامپوزیتی با استفاده از الیاف بافته شده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/04/22
تاریخ خاتمه : 1395/02/22
تاریخ تسویه : 1395/02/22
تاریخ تصویب : 1394/04/22
شماره مجوز : 94/89/776
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس نیک نژاد - غلامعلی نصر -

222

1