گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: تأثير گونادوتروپين‌هاي مختلف (eCG و hCG) بر بازده توليدمثلي و غلظت پروژسترون ميش‌ها و بره‌هاي تركي قشقايي طي فصل بهار در شرايط پرورش عشايري

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1398/01/25
شماره مجوز : 207/23/6660
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جواد حبیبی زاد - مهرداد معمار -

1