گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: سنتز و خصوصیت سنجی نانوکامپوزیت های بر پایه گرافیت

نام دانشجو : محمد حسن امیدی
رشته دانشجو : شیمی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/11/01
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه :
1