گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام دفتر گروه تاریخ تحلیلی صدر اسلام مشاوره
یک شنبه تاریخ اسلام دفتر گروه انقلاب اسلامی ایران مطالعه
دو شنبه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جلسه شورای گروه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
سه شنبه دفتر گروه مشاوره دفتر گروه مطالعه
چهار شنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام انقلاب اسلامی ایران دفتر گروه
پنج شنبه
جمعه