سعادت جمالی آرند
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق- قدرت

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/08/01
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه