گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/06/31
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه انجام امور گروه مکانیک سیالات 1 مراجعه دانشجویان جهت امور مربوط به گروه
یک شنبه مطالعه استاتیک (گ1) استاتیک (گ2) جلسه شورای گروه
دو شنبه آز ترمودینامیک مکانیک سیالات 1 مشاوره و رفع اشکال مراجعه دانشجویان جهت امور مربوط به گروه
سه شنبه استاتیک (گ1 و 2) جلسه شورای دانشکده دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه
چهار شنبه انجام امور گروه دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه
پنج شنبه
جمعه