گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/06/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه پروژه فولاد پروژه فولاد مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یک شنبه تحلیل سازه 2 مشاوره درسی شوراي گروه مشاوره پایان نامه *
دو شنبه تئوری الاستیسیته مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مشاوره درسی
سه شنبه تحلیل سازه 2 مشاوره درسی تئوری الاستیسیته شورای فرهنگی
چهار شنبه سازه‌ فولادی 2 مطالعه و پژوهش مشاوره پایان نامه * مشاوره پایان نامه *
پنج شنبه
جمعه