گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه تاریخ سلجوقیان
یک شنبه تاریخ تمدن اسلام تاریخ تیموریان
دو شنبه تاریخ تمدن اسلامی تاریخ ایران تا ظهور قاجاریه
سه شنبه تاریخ غوریان
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه