مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/01/20
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مکانیک سیالات 112 رفع اشکال و مشاوره مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یک شنبه تغییر اقلیم 211 بناهای آبی 202 جلسه گروه مراجعه دانشجویان ارشد
دو شنبه مطالعه و پژوهش تغییر اقلیم 211 مطالعه و پژوهش بناهای آبی 217/مطالعه و پژوهش
سه شنبه مطالعه و پژوهش مهندسی محیط زیست 116 مکانیک سیالات 216 مطالعه و پژوهش
چهار شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
پنج شنبه
جمعه