مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/07/03
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مکانیک سیالات 216 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش سمینار و روش تحقیق 101
یک شنبه مطالعه و پژوهش هیدرولوژی پیشرفته 211 جلسه گروه هیدرولوژی مهندسی112
دو شنبه مطالعه و پژوهش مراجعه دانشجویان ارشد هیدرولوژی پیشرفته 211 مطالعه و پژوهش
سه شنبه مطالعه و پژوهش رفع اشکال و مشاوره مطالعه و پژوهش مکانیک سیالات 403
چهار شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
پنج شنبه
جمعه