گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/09/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه ترمودینامیک 2 مطالعه و پژوهش نماز و ناهار مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش استراحت
یک شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز و ناهار راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی (پروژه تخصصی) جلسه شوراي گروه مهندسی مكانيك استراحت
دو شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز و ناهار ترمودینامیک 2 راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن
سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز و ناهار مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش استراحت
چهار شنبه کارگاه اتومکانیک کارگاه اتومکانیک نماز و ناهار انجام طرح تحقیقاتی انجام طرح تحقیقاتی استراحت
پنج شنبه
جمعه