گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/11/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه دینامیک سیالات محاسباتی موتورهای احتراق داخلی نماز و ناهار آز. ماشینهای حرارتی مطالعه و پژوهش استراحت
یک شنبه دفتر مجله مباحث برگزیده در انرژی راهنمایی و مشاوره دانشجویان نماز و ناهار کارگاه اتومکانیک جلسه شوراي گروه مهندسی مكانيك استراحت
دو شنبه موتورهای احتراق داخلی دینامیک سیالات محاسباتی نماز و ناهار راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن -
سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نماز و ناهار آز. ماشینهای حرارتی مطالعه و پژوهش استراحت
چهار شنبه انجام طرح تحقیقاتی انجام طرح تحقیقاتی نماز و ناهار انجام طرح تحقیقاتی انجام طرح تحقیقاتی استراحت
پنج شنبه
جمعه