گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/12/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه توپولوژی عمومی مبانی ریاضی
یک شنبه ریاضی مقدماتی مبانی ریاضی جلسه گروه
دو شنبه ریاضی 2 ریاضی مقدماتی
سه شنبه توپولوژی عمومی ریاضی 2
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه