ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/08/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه فیزیک عمومی فیزیک مهندسی
یک شنبه الکترودینامیک آز فیزیک جدید راهنمایی ارشد فیزیک مهندسی
دو شنبه فیزیک عمومی راهنمایی ارشد جلسه گروه آز فیزیک عمومی4
سه شنبه الکترودینامیک مشاوره ارشد فیزیک عمومی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه