گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

زمان بازبینی برگه های آزمون سیستم های دیجیتال (1)


تاریخ : 1397/06/24
بازدید : 480

دانشجویان عزیز، زمان بازبینی برگه ­ها ساعت 16-18 روز 12 تیرماه می باشد.