مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

پوشه فایلهای دروس نیمسال جاری


تاریخ : 1401/07/13
بازدید : 341

فایل های دروس نیمسال جاری بر روی سرور آپلودبوی (ایرانی-ترافیک نیم بها) و مدیافایر (خارجی) قرار گرفته است. از طریق لینک های زیر می توانید به فایل ها دسترسی داشته باشید:


نام درس


پوشه درس در مدیافایر (خارجی)

مکانیک خاک


مدیافایر

مهندسی پی


مدیافایر

روسازی راه


مدیافایر

راهسازی


مدیافایر

آزمایشگاه مکانیک خاک


مدیافایر

سدهای خاکی


مدیافایر

مکانیک خاک پیشرفته


مدیافایر
مهندسی پی پیشرفته


مدیافایر
بهسازی خاک

مدیافایر

دینامیک خاک
مدیافایر